Resolga els seus dubtes

Les Corts Generals

Quines eleccions se celebren el 20 de desembre?

El diumenge 20 de desembre se celebraran a Espanya eleccions a Corts Generals, açò és, al Congrés dels Diputats i al Senat.

Què són les Corts Generals?

La Constitució de 1978 estableix que la sobirania nacional rau en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat (legislatiu, executiu i judicial).

Les Corts Generals (Congrés i Senat) ostenten el Poder Legislatiu, El Govern representa el poder executiu i els jutges el Poder judicial.

Correspon a les Corts Generals aprovar els pressupostos, controlar l’acció del Govern i les altres competències que els atribueix la Constitució.

Quantes eleccions a Corts Generals s’han celebrat a Espanya des de l’aprovació de la Constitució de 1978?

Des de l’aprovació de la Constitució, s’han celebrat deu eleccions generals: en 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 i 2011.

Si desitja conèixer el resultat d’aquestes eleccions pot consultar en la base de dades del Ministeri de l’Interior.

Com es convoquen aquestes eleccions?

Les eleccions a Corts Generals es convoquen per Reial Decret, a proposta del president del Govern i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres.

En el Reial Decret de convocatòria es fixa la data de celebració de les eleccions, el nombre de Diputats que correspon a cada província, la durada de la campanya electoral, la data en què es constituiran les cambres elegides i la normativa aplicable al procés electoral.

Quan es constitueixen les Corts elegides?

Ambdues cambres es reuniran en sessió constitutiva com a data límit el 14 de gener de 2016.