Campanyes institucionals

Senat

El diumenge 20 de desembre se celebren Eleccions Generals.

Utilitza la papereta sépia per al Senat.

Marca amb una creu fins a tres candidats si votes a la Península.

Només dos a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla.

I un a la resta de les illes.

No escrigues ni faces res més en la papereta: només doblega-la i introdueix-la en el sobre sépia.

Així es vota al Senat.

Ministeri de l’Interior.

Govern d’Espanya.