Resolva as sús dúbidas

As Cortes Xerais

Que eleccións se celebran o 20 de decembro?

O domingo 20 de decembro celébrarase en España eleccións a Cortes Xerais, isto é, ao Congreso dos Deputados e ao Senado.

Que son as Cortes Xerais?

A Constitución de 1978 establece que a soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado (Lexislativo, Executivo e Xudicial).

As Cortes Xerais (Congreso e Senado) ostentan o Poder Lexislativo, o Goberno representa o poder executivo e os Xuíces o poder xudicial.

Corresponde ás Cortes Xerais aprobar os orzamentos, controlar a acción do Goberno e as demais competencias que lles atribúe a Constitución.

Cantas eleccións a Cortes Xerais celebráronse en España dende a aprobación da Constitución de 1978?

Dende a aprobación da Constitución, celebráronse dez eleccións Xerais: en 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 e 2011.

Se desexa coñecer o resultado destas eleccións pode consultar na base de datos do Ministerio do Interior

Como se convocan estas eleccións?

As eleccións a Cortes Xerais convócanse por Real Decreto, a proposta do Presidente do Goberno e previa deliberación do Consello de Ministros.

No Real Decreto de convocatoria fíxase a data de celebración das eleccións, o número de Deputados que corresponda a cada provincia, a duración da campaña electoral, a data na que se constituirán as Cámaras elixidas e a normativa aplicable ao proceso electoral.

Cando se constitúen as Cortes elixidas?

Ámbalas Cámaras reuniranse en sesión constitutiva como data límite o 14 de xaneiro de 2016.