ELECCIÓNS CONVOCADAS X 2015 L 2015 X 2011
Diputados a elixir 350 --- 350
Senadores a elixir 208 --- 208
Candidaturas presentadas ao Congreso dos Deputados 625 --- 660
Candidaturas presentadas ao Senado 673 --- 651
Candidaturas proclamadas ao Congreso dos Deputados** 605 --- 593
Candidaturas proclamadas ao Senado** 657 --- 597
Candidatos titulares ao Congreso dos Deputados (homes)** 2.263 --- 2.261
Candidatas titulares ao Congreso dos Deputados (mulleres)** 2.090 --- 2.098
Candidatos suplentes ao Congreso dos Deputados (homes)** 838 --- 797
Candidatas suplentes ao Congreso dos Deputados (mulleres)** 800 --- 661
Candidatos titulares ao Senado (homes)** 875 --- 720
Candidatas titulares ao Senado (mulleres)** 668 --- 493
Candidatos suplentes ao Senado (homes)** 1.541 --- 1.202
Candidatos suplentes ao Senado (mulleres)** 1.536 --- 1.209
CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE*)
Poboación de Dereito 46.771.341 46.771.341 47.021.031
Censo de Españois Residentes en España 34.635.680 34.634.572 34.296.458
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto 1.875.272 6.649 1.482.750
Censo de Residentes Estranxeiros en España --- 463.765 ---
Total censo* 36.510.952 35.104.986 35.779.208
ADMINISTRACION ELECTORAL
1 - Xuntas Electorais
Xunta Electoral Central 1 1 1
Xuntas Electorais Provinciais 50 50 50
Xuntas Electorais de Zona 303 303 303
2 - Circunscricións, Colexios, Seccións, Mesas *
Circunscricións Congreso 52 --- 52
Circunscricións Senado 59 --- 59
Municipios 8.123 8.122 8.116
Locais electorais 22.951 23.322 23.082
Seccións Electorais 36.217 36.233 35.957
Mesas Electorais 57.486 57.739 59.876
Membros de Mesas (Titulares) 172.458 173.217 179.628
Membros de Mesas (Suplentes) 344.916 346.434 359.256
MEDIOS MATERIAIS
Urnas Aprox. 210.000 209.000 221.179
Cabinas Aprox. 58.000 59.000 58.850
Total papeletas (Congreso + Senado) Aprox. 400.000.000 339.968.831
Sobres a confeccionar Administración do Estado 66.800.000 37.355.500 76.010.500
Manual de Instrucións para Membros de Mesa 870.700 907.346 912.860
* Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE no censo de consulta. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es/oficina_censo
** Los datos de candidaturas proclamadas al Congreso y al Senado y sus candidatos son los publicados en el BOE el 24 de noviembre de 2015