Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

Política de Accesibilidade

O portal das Eleccións 2015 foi deseñado co obxectivo de que todas as persoas podan navegar polos seus contidos sen encontrar dificultades no acceso.

A política de accesibilidade aplicada polo Ministerio do Interior está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Cumprimento dos estándares

As páxinas deste sitio Web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2004 e as Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 2.0 do W3C. Todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 comprobáronse e foron corrixidos mediante unha análise semiautomático da accesibilidade a través de diferentes ferramentas.

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data 26 de Outubro de 2015.

Contacto

O Ministerio do Interior considera a accesibilidade deste portal como un proceso continuo de mellora no que invita a participar ao cidadán con calquera suxerencia. Para iso pode contactar mediante a nosa páxina de contacto.