Informació eleccions locals parcials 2015

El proper dia 20 de desembre, coincidint amb la convocatòria d’Eleccions a Corts Generals 2015, també se celebren en alguns municipis i entitats menors eleccions locals parcials.

Reial decret de convocatòria

Aquestes eleccions se celebren en aquells municipis i entitats menors en els quals no s’han presentat candidatures en les eleccions locals del 24 de maig de 2015, convocades pel Reial decret 233$#47;2015, de 30 de març.

Aquí podeu trobar la informació següent quant a aquestes eleccions:

Calendari eleccions locals parcials 2015

Candidatures proclamades
Candidatures presentades
Impresos electrònics
 1. Impresos electrònics per als electors
 2. Impresos electrònics per a les formacions (castellà, català i basc)
  • Comunicació de la constitució de la coalició electoral (C.1).
  • Presentació de candidatures (C.2).
  • Fulls de signatures (C.3).
  • Nomenament d'interventor/a (N.3).
  • Nomenament d'apoderat/da (N.4)
Informació membres de mesa

Sobres i paperetes

Tingueu en compte que, amb la finalitat de distingir entre els diferents processos que se celebren, les paperetes i els sobres de cada procés convocat tenen un color diferent:

 • Eleccions al Congrés dels Diputats: blanc
 • Eleccions al Senat: sèpia
 • Eleccions municipals: violeta
 • Eleccions a entitats locals menors: verd

Qui pot votar en cada procés?

En el quadre que us mostrem podeu veure clarament qui vota en cada procés:

PROCÉS ELECTORAL Ciutadans espanyols Espanyols residents a l’estranger Estrangers residents a Espanya (UE) Estrangers conveni reciprocitat
Eleccions a Corts Generals NO NO
Eleccions municipals NO
Eleccions entitats menors NO

Com es fa l’escrutini?

Acabada la votació, comença l’escrutini, que s’ha de fer seguint aquest ordre:

 • En primer lloc, s’escruten les paperetes corresponents al Congrés dels Diputats.
 • En segon lloc, les paperetes al Senat.
 • En tercer lloc, les paperetes a eleccions municipals.
 • En quart lloc, les paperetes a entitats locals menors.

Per a una informació més completa, feu clic en aquest enllaç

Addenda al MMM.

Llocs on se celebren aquestes eleccions