Campanyes institucionals

Senat

El diumenge 20 de desembre se celebren Eleccions Generals.

Fes servir la papereta sèpia per al Senat.

Comprova’n el revers.

Marca amb una creu fins a tres candidats si votes a la Península.

Només dos a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla.

I un a la resta de les illes.

No escriguis ni facis res més a la papereta: només doblega-la i introdueix-la dins el sobre sèpia.

Així es vota al Senat.

Ministeri de l’Interior.

Govern d’Espanya.